Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • Slovak
  • Česky
Experiences with babysitting
  • baby 4r.
  • toddler 5r.
  • pre schoolers 4r.
  • schoolchildren 4r.
  • teenagers 1r.

Martina Biksadská

Send a message Rating
Od svojich 15 rokov sa venujem deťom. Brigádovala som v detských táboroch, robila som babysiterku aj v zahraničí, pracovala som v súkromných detských jasličkách a detskom centre Slniečko . V poslesdných dvoch rokoch som pracovala ako zdravotnícky dozor v táboroch ( Primon ). Vyštudovala som vysokú školu - odbor ošetrovateľstvo. Pracujem ako zdravotná sestra v nemocnici. Som dobrovoľníčka v Slovensko červenom kríži kde pracujeme tak isto s mládežou a deťmi kde ich učíme prvú pomoc a tak isto chodíme na súťaže v prvej pomoci :)
  • Opatrujem v časoch: Nepravidelne
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have first aid course