Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Slovak
Experiences with babysitting

Klára Vargová

Send a message Rating
Vyštudovala som strednú pedagogickú akadémiu v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Momentálne pracujem ako učiteľka v súkromnej materskej škole v Petržalke. Prax s deťmi 4 roky.