Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • English
  • Slovak
Experiences with babysitting

Michaela Mišová

Send a message Rating
Študovala som na Prešovskej univerzite, odbor pedagogika mentálne postihnutých. Popri štúdiu som brigádovala v Súkromnom centre voľného času, priamo v materských školách. Taktiež sa venujem skautingu, organizovala som tábory pre deti. Pre vaše deťúrence vymyslím výborný program, tak, aby čo najlepšie využili svoj voľný čas. Keďže som vyštudovala špeciálnu pedagogiku, bez problémov sa postarám aj o deti s postihnutím.
  • Opatrujem v časoch: Nepravidelne
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have a driving license
  • - I can drive children
  • - I have first aid course
  • - Vyštudovala som: Pedagogická a sociálna akadémia
  • - Vysoká: Prešovská univerzita v Prešove