Do you need a nanny? InsertYour CITY and choose from the list
Avatar
Avatar
Jazyky
  • Slovak
Experiences with babysitting

Iveta Fiamčíková

Send a message Rating
Som mama dvoch detí vo veku 22 a 17 rokov, takže skúseností mám nie len s výchovou, ale aj s opaterou dieťaťa v rôznom vekovom rozpätí. Detí mám veľmi a rada a mám k nim blízky vzťah, keďže pôsobím aj ako prednášateľka na stredných školách, kde učím už skoro dospelých ako si môžu zlepšiť svoj život a hlavne ako sa naštartovať do bežného života po skončení školy. Opatrovaním rada pomôžem rodičom, ktorí to potrebujú.
  • Opatrujem v časoch: Whole day
  • - I can look after kids in family apartment
  • - I have first aid course