Email
PasswordForgot?
Kristína H.

Kristína H.

Prešov19 y2 y experience7-12 € for an h

Ponúkam sa ako opatrovateľka či už starších ľudí potrebujúcich asistenciu, mentálne zdravotne postihnutých jedincov alebo detí. Nemám žiadnu školu v tomto obore, len prirodzené sociálne cítenie a schopnosť porozumenia ľuďom v ich rôznych situáciach a ich potrebám aké sa naskytajú.

Stravujem sa rastlinne a mám vegánske hodnoty, takže korešpondujúc somnou verím, že sa nájdeme s niekym komu by padli vhod moje služby a vedeli by sme sa dohodnúť.

Diapazón toho, čo by mohlo byť náplňou mojej práce je o dohode a vašich potrebách, nech sme obe strany spokojné a najmä klient o ktorého pôjde, ktorému sa budem mať venovať. U detí si zakladám na im na mieru vyvinutom prístupe, aký si vyžaduje každá osobnosť a integrita každej bytosti individuálne. Vnímanie ich potrieb. Dbanie na rozvoj komunikácie, vyjadrenia vlastných postrehov dieťaťa a rozvoj jeho schopností na všetkých úrovniach. Podnecovanie k vlastnému uvažovaniu a prehodnocovaniu vecí, nie predkladanie určitých názorov či informácii bez porozumenia ich významu. Podnietiť ich vzorom uvažovania k odvodeniu si výsledku ich vlastným zmýšľaním. V teórii sprostredkovanie nástrojov prostredníctvom ktorých sa vedia sami dostať k výsledku cez empíriu procesu, a teda porozumenie krokov v danej činnosti a dôvodom určitých postupov v konaní v danej veci. Cieľom je dosiahnuť, aby sa z každého dieťaťa vyvinul vnímavý a úprimný dospelý jedinec so zdravou sebahodnotou, odvahou a vierou.

Pri starších ľuďoch/senioroch dbám na ich vlastné tempo, potreby, komunikáciu, zvyky, ale aj moje vnímanie toho, čo potrebujú pokiaľ to sami vyjadriť nevedia. Tak isto na ich vypočutie. Umožnenie priestoru ich vyjadrenia aký potrebujú. Nenechávať priestor ich prípadnému upadaniu v akomkoľvek smere, pokiaľ vieme podchytiť ich rozvoj a umožniť im príjemnejší, o čosi kvalitnejší a možno aj dlhší život pokiaľ ich z neho nevyhodíme, či neodsunieme bokom.

Pri mentálne špecifických (v systéme radených postihnutých) ľuďoch samozrejme tiež kladieme zreteľ na ich vlastné potreby a integritu. Prístup je individuálny podľa potrieb osobnosti a návykov klienta. Taktiež dbanie na rozvoj komunikácie, vyjadrenia sa, žiaden nátlak, vedenie k vzájomnému porozumeniu. Velebenie ich schopností. Rovnocenný prístup. Vnímanie toho čo sa snažia vyjadriť, ale aj nevedia...

Toľko k môjmu pohľadu, prístupu, ideológii.


Ešte k lokalite...Košice by tiež nemuseli byť problém...

Phone number: visible only to members

FacebookInstagram

0 recommends
Work

Time: agreed individually (can start immediately)

Pay: 7-12 € for an h

Au pair: negotiable

Experience: 2 y

Work
 • Can work in own home

 • Can work with the disabled

 • Can work with pets

 • Can go outside together

 • Can do shopping

 • Can cook

 • Can do the cleaning

 • Have a driving license

 • Have a car

 • Don't smoke

 

Work with

 1. Single person

 2. Person with a disability

 3. Person with a partial disability

 4. Person with a mental disability

 5. Health care

Education

Secondary

Specialty: Škola podnikania

Languages: Slovak