Práca

Čas: individuálna dohoda (môže začať okamžite)

Platiť: od 4 € na hodinu

Opatera domácich zvierat

Domáce zvieratá

  1. Psy 

  2. Mačky

  3. Vtáky

  4. Hlodavce

  5. Plazy

Vzdelanie

Stredné

Inštitúcia: Študentka

Kurzy: kurzy prvej pomoci

Jazyky: Slovensky, Anglicky, Česky, Rusky